Welkom

Wie ben ik?

Ik ben Mark Jager en heb bijna 9 jaar gewerkt bij het GGzE in Eindhoven als ambulant senior verpleegkundig woonbegeleider.

Daarvoor heb ik gewerkt bij verschillende instellingen waaronder Combinatie Jeugdzorg in Veldhoven (jongeren), Stichting de Bocht in Goirle (tienermoeders en vrouwenopvang) en bij NEOS in Eindhoven (opvang voor thuis- en daklozen).

Ik werk al meer dan zeven jaar zelfstandig. Dat deed ik destijds al naast mijn full time baan bij het GGzE. In januari 2016 ben ik gestopt bij het GGzE en ben me gaan focussen op mijn eigen bedrijf. En dat bevalt me goed. Ik werk vanuit mijn eigen methodiek en vanuit mijn hart, waarbij ik mensen in hun eigen woonomgeving ondersteun bij hun dagelijks leven. Mijn visie en werkmethodiek is erop gericht om mensen met psychische of psychiatrische problemen stabiel thuis te laten wonen.

Mijn stijl van begeleiding is toegespitst op Herstel, Eigen regie en Zelfredzaamheid.

Voor sommige mensen waar ik bij werk ben ik hun personal coach, hun buddy, woonbegeleider, zaakwaarnemer of ondersteuner. Ik probeer samen met hen te kijken wat ze nodig hebben in de begeleiding. De dingen die iemand nog wel aan kan, moet je koesteren. Samen kijken naar iemands mogelijkheden.

Wat ik voor je kan doen?

Ik help je bij de dagelijkse gang van zaken om het leven weer op te pakken zodat je weer deel kunt deelnemen aan de maatschappij. Ik werk gewoon bij je thuis of op locatie. Soms werk ik samen met mijn honden King(Welsh Corgi) en Beertje(Hollandse Herder). Als je het fijn vindt om te wandelen en je houdt van honden dan gaan ze graag mee. King en Beertje nemen je mee naar buiten en laten je lachen en even de sores vergeten.

King heeft ook een stikker, namelijk OBD, Obsessieve Bal Disfunctie. Helemaal gek op ballen. Als je er één gooit dan ben je vriend(in) voor het leven. Ook Beertje heeft ook OBD. Dus dubbele fun!

Maar ik neem je ook mee naar je hobby's, sport en als je niet weet wat die zijn, dan ontdekken we ze samen.

Je administratie ordenen, mee naar de huisarts of ziekenhuis, je coachen bij alle dagelijkse bezigheden, dat is waar ik goed in ben. Maar vooral je als mens zien en niet iemand met een stikker, wat de maatschappij zo graag doet.

Je hoeft mij natuurlijk niet te geloven of ik je goed kan begeleiden, want we nemen eerder iets aan als anderen goede ervaringen hebben, dus check mijn testimonials (ervaringen van anderen).

Directie Mark Jager Coaching

Wie zijn wij

Mark Jager

Hoi ik ben Mark van “Mark Jager Coaching” fijn dat je onze website bezoekt. Ik zal me kort voorstellen. In 2016 zijn mijn vrouw en ik fulltime gestart met “Mark Jager Coaching”. Na 9 jaar gewerkt te hebben als specialistisch verpleegkundig woonbegeleider bij het GGZ heb ik de stap gezet om zelfstandige zorgaanbieder te worden. Daarvoor heb ik gewerkt bij diverse instanties en zorginstellingen.
Door mijn verschillende werkervaringen ben ik gedreven, loyaal en servicegericht. En pak van elk stukje werkverleden iets mee in mijn huidige werkmethodiek. Als zorg mens houd ik rekening met de belangen van jou. Mijn affiniteit met de zorg en psychiatrie stelt mij in staat om me snel aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen die zich afspelen en ontwikkelen in de nieuwe dynamische zorgwereld. Samen met jou kijken we wat jij nodig hebt. En pakken we stap voor stap jouw problemen aan in je eigen thuissituatie.
Begeleiding van mensen is mijn passie. Daarbij net dat extra stapje meer te zetten om jou in je eigen leefomgeving in je kracht terug te zetten is onze speerpunt.
Door deze manier van werken kunnen we met jou “een stap vooruit” maken. Dit kan op alle mogelijke levensgebieden.
Daarbij is het ook fijn dat je nu kunt kiezen tussen verschillende werknemers. Dus kijk maar eens rond op onze website. Onze werknemers zijn gespecialiseerd op verschillende gebieden.
Nogmaals bedankt voor je interesse en het bezoeken van onze website en wie weet tot ziens.

Ramona Jager

Ik ben Ramona, partner van Mark Jager Coaching en vrouw van Mark.
Na jaren in de financiële branche te hebben gewerkt als financieel- / hypotheekadviseur, heb ik in 2016 besloten het roer om te gooien en mij te storten op het werk bij MJC. Contractbeheer en financiën regelen zijn mijn ding. Voor sommige cliënten ben ik budgetcoach en gewaarborgde hulp.

Daarnaast heb ik een opleiding afgerond tot yogadocente en naast mijn yoga vakanties geef ik ook les op diverse yoga studio's en sportscholen. Dit jaar heb ik een speciale opleiding afgerond als Trauma Sensitive Yoga - facilitator. Hiermee kan ik mensen met Complex-PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) helpen. Dit is mooi te combineren met het werk wat Mark bij de cliënten doet. Zo vullen we elkaar aan en hebben we een mooi bedrijf samen.

Margriet Lückger

Even voorstellen, mijn naam is Margriet (46). Al vrij jong ben ik gestart in het commerciële bedrijfsleven waar het uiteindelijk allemaal om geld draait. Omdat mijn hart toch vooral ligt op het menselijke en maatschappelijke vlak heb ik er destijds voor gekozen om de richting van de ‘Maatschappelijke Hulpverlening’ op te gaan en naar nu inmiddels blijkt, een goede keuze!

Mijn empathisch vermogen is hoog en daarnaast belangrijk voor mijn werk omdat het inleven in de gedachten,- en belevingswereld van een ander noodzakelijk is om goede, maar bovenal persoonlijke, maatschappelijke hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast streef ik naar maatwerk omdat ik van mening ben dat ieder mens anders is, met specifieke problemen, wensen en behoeften. Kortom; voor mij staat ‘de mens’ centraal en pas ik daar mijn wijze van begeleiden, ondersteunen en coaching op aan. Daarbij is bereikbaarheid en het bieden van een luisterend oor cruciaal.

Sinds 2016 ben ik verbonden aan MJC. Daarvoor heb ik mij binnen andere organisaties georiënteerd op de maatschappelijke hulpverlening. De reden waarom ik bij MJC ben gaan werken is even simpel als logisch. De visie en missie zoals die gehanteerd wordt binnen het team van MJC sluit volledig aan bij mijn beeld van het bieden van goede hulpverlening, begeleiding en coaching van mensen. Kernwaarden binnen ons team zijn dan ook; ‘Maatwerk’ & ‘De Mens Centraal’. Daarnaast is onze gezamenlijke doelstelling binnen MJC gericht op ‘Herstel’, ‘Eigen regie’ en ‘Zelfredzaamheid’ waardoor mensen stabiel thuis kunnen blijven wonen. Kernwaarden en doelstellingen die ik volledig ondersteun en waar ik voor sta.

Bedrijven en gemeentes

Ondersteuning zelfstandig leven Algemeen

Dit betreft dienstverlening voor volwassenen en jeugdigen die een ondersteuningsvraag hebben die varieert van licht tot complex, zowel kortdurend als langdurig of structureel. Ik lever dienstverlening
zodat de cliënt ondersteund wordt bij het behalen van de deelresultaten (financieel gezonde situatie, voorzien van eerste levensbehoeften, opvoedondersteuning, taken uit kunnen voeren rondom het huis, voorkomen isolement, kunnen nemen van besluiten, zichzelf kunnen verzorgen en psychisch welbevinden). De ondersteuning is gericht op het bevorderen, het behoud van of het compenseren van zelfredzaamheid van de cliënt.

Bij zelfredzaamheid gaat het om de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënt in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer en de maatschappij te functioneren. De ondersteuning kan zowel thuis geboden worden, als op een locatie waar de leerdoelen zich bevinden. Voorbeelden van ondersteuning die hieronder vallen: Specialistische begeleiding en ambulante begeleiding.

Ondersteuning zelfstandig leven Midden

Het gaat hierbij om ondersteuning van of begeleiding van cliënten bij activiteiten. Bij volwassenen ligt het accent op het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag –en nachtritme) die voor de cliënt niet vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige problemen opleveren dat de cliënt afhankelijk is van ondersteuning.

Bij Jeugdigen ligt het accent op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag, door langdurig oefenen en trainen, zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag geautomatiseerd wordt bij het kind en/of gezin. Denk hierbij aan vaardigheidstrainingen, ambulante begeleiding in thuissituaties of op locatie (school).

Ondersteuning zelfstandig leven Zwaar

De ondersteuning voor volwassenen richt zich op het overnemen van taken door mij, omdat de cliënt ernstige problemen heeft. Ook het uitvoeren van eenvoudige taken en communiceren gaan moeizaam. De cliënt kan niet zelfstandig problemen oplossen en/of besluiten nemen. Voor de dagstructuur en het voeren van regie is de cliënt afhankelijk van de hulp van anderen.

De ondersteuning voor Jeugdigen en gezinnen is gericht op het veranderen van gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden, door een directe interventie in de bestaande situatie om bedreigde ontwikkeling of onveiligheid te voorkomen. Vaak is sprake van gecombineerde problematiek. De ondersteuning is gericht op primair gezonde cliënten.

Toezicht GGD

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl)

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga

Met yoga herwon ik mijn lichaam.
Wat een geschenk is omdat ik mijn
lichaam zo haatte. Omdat ik zo jong was
herwon ik het niet, maar eiste ik het op.
Het was een lang proces om mijzelf niet
langer meer te zien als een omhulsel…
Ik denk dat yoga geholpen heeft om
mijzelf te definiëren. Gewoon in mijn
eigen huid leven is al een grote stap
vooruit.

Deelnemer aan TCTSY studie, gefinancierd door
de NIH (Amerikaanse National Institutes of Health)

Wat is Trauma Sensitive Yoga?

TCTSY (Trauma Center Trauma Sensitive Yoga) is ontwikkeld in de VS aan het ‘Center for Trauma and Embodiment’ bij het Justice Resource Institute (JRI) in Brookline, Massachusetts. TCTSY is op een ervaring gegrond (empirisch) gevalideerde, klinische interventie bij complexe trauma’s of chronische, onbehandelbare posttraumatische stressstoornissen (PTSS)1. Naast yoga is TCTSY is gebaseerd op traumatheorie, echtingstheorie en neurowetenschap.
De TCTSY-methodiek is gebaseerd op kernelementen uit de Hatha yoga, waarbij deelnemers een reeks lichamelijke vormen aannemen en bewegingen uitvoeren. De aangepaste onderdelen uit de traditionele Hatha yoga helpen mensen die een trauma overleefd hebben, te bouwen aan hun gevoel van zelfbeschikking en een positievere verhouding tot hun eigen lichaam te ontwikkelen. In tegenstelling tot veel gewone yogalessen, worden de deelnemers bij TCTSY niet aangeraakt om een aangenomen vorm te beïnvloeden.
TCTSY biedt de deelnemers juist mogelijkheden om zélf de leiding te nemen over hun lichaam, vanuit het gevoel wat ze in hun eigen lichaam ervaren.
1 Het TCTSY programma is geregistreerd bij het Amerikaanse National Register of Evidence-based Programs and Practices (NREPP) dat
gepubliceerd wordt door SAMHSA (Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration).

AANPAK
Hoewel TCTSY gebruik maakt van lichamelijke vormen en bewegingen, ligt de nadruk niet op de uiterlijke expressie en voorkomen (‘correct’ uitvoeren) of om goedkeuring te krijgen van iemand anders. Integendeel, de nadruk ligt juist op de innerlijke ervaring van de deelnemer. Deze verschuiving van extern naar intern is het voornaamste kenmerk van TCTSY als aanvullende behandeling van complexe trauma’s. Bij deze aanpak ligt de kracht bij de persoon, niet bij de TCTSY-facilitator. Daarbij komt dat in TCTSY de aandacht gericht wordt op het gevoel van het eigen lichaam bij het maken van keuzes. Zo kunnen deelnemers de verbinding tussen lichaam en geest herstellen en daarmee ook een gevoel van controle, die is aangetast als gevolg van trauma.

 

Wil je hier meer over weten of een afspraak maken? Mail dan naar Ramona Jager: (Please enable JavaScript to view this email address) of kijk op mijn website www.traumasensitiveyoga-brabant.nl

Hardlopen

Testimonials

Mark helpt me bij het ondersteunen en beoefenen van een sportactiviteit. 1 keer in de 2 weken gaan we joggen of iets anders naar mijn keuze. Ook heeft hij tijdelijk taken van mijn andere hulpverlener (helpt bij alle dagelijkse beslommeringen) overgenomen wegens ziekte, dit heeft hij meer dan goed opgepakt.

Positief punt dat uitspringt is dat hij altijd goed bereikbaar is, wanneer je belt zal hij altijd binnen redelijke termijn terugbellen of iets laten weten. Zoals in advertentie staat beschreven komt hij alle punten goed na en komt rustig over.

Even belangrijk erbij te vermelden is dat ik last van angsten heb!
(vorm van pddnos / ASS spectrum, daar heb ik begeleiding voor aangevraagd).

Voor onze 18 jarige zoon is Mark een zeer geschikte begeleider. Mark is rustig in omgang en zoekt samen met onze zoon altijd naar de meest passende begeleiding. Wij krijgen ook altijd achteraf per mail een kort verslag van de dag. Mark is erg flexibel en goed bereikbaar. Wij zijn zeer tevreden met deze begeleider.

Mark is de perfecte begeleider voor onze 21-jarige zoon. Vooral mijn zoon is erg tevreden over de aangeboden hulp. Mark is een rustig persoon met veel begrip en sterk observatievermogen. Hij spreekt L. aan op zijn verantwoordelijkheden tijdens de bijeenkomsten door gesprekken aan te gaan, waardoor hij echt coacht en de client laat reflecteren op zijn handelingen. Samen bespreken ze de te volgen strategie. Hij legt de verantwoording bij de client. Die kan ten allen tijde contact opnemen indien nodig, hetzij per telefoon, hetzij per mail. Per bijeenkomst maakt hij een verslag wat hij per mail aan ons toezendt, waardoor wij als ouders op de hoogte blijven van de vorderingen. Wij kunnen Mark ten zeerste aanbevelen.

Mark helpt mij (vrouw, 45 jaar) bij een heleboel dingen waar ik thuis vanwege mijn medische en psychische/psychiatrische aandoeningen veel moeite mee heb. Denk hierbij aan het structureren van de dag/week, adviseren/aansporen/begeleiden op de gebieden wonen, zelfzorg, activiteiten buitenshuis, sport, voeding, administratie en andere hulpverleningscontacten.

Mark laat mij in mijn eigenwaarde en benadert mij van mens tot mens ipv client/patient met een stoornis. Hij is rustig en geduldig, kan goed luisteren en komt op voor mijn belangen daar waar andere zorgverleners flinke steken laten vallen. Hij is flexibel qua inzet en tijd (geen 9-17 mentaliteit) Hij is goed bereikbaar via GSM en mail.

Je kunt er van op aan dat hij zo snel als mogelijk is reageert op je berichten. Mark komt met goede tips en adviezen, maar hij laat mij de regie houden over mijn leven. Daar waar nodig is neemt hij tijdelijk over, maar altijd weer gericht op hoe ik moeilijke situaties zelf kan aanpakken. Je mag fouten maken, je mag een terugval hebben, geen probleem voor Mark. Alles stap voor stap, komt tijd komt raad.

Voor mij is Mark echt een rots in de branding! Door zijn prettige manier van begeleiding kan ik zelfstandig blijven wonen en hoef ik niet in een GGZ-instelling geplaatst te worden. En dat is op zich al heel bijzonder!

Ik heb Mark Jager leren kennen als persoonlijk begeleider voor mijn broer die lijdt aan een bipolaire stoornis en ALS. Mark komt altijd zijn afspraken na en is voor ons als familie een welkome steun in het begeleiden van onze broer. Mark zit vol ideeën en weet precies wat er van hem verwacht wordt. Hij is voor ons een geschenk en neemt vele zorgen uit handen.Buiten dat heeft Mark ook heel kennis op het gebied van psychiatrie en weet precies hoe mensen te benaderen. Hij heeft het leven voor onze broer een stuk aangenamer gemaakt!

Jullie hebben als team aansluiting gevonden bij mijn inwoner en er zijn concreet stappen gezet en verbetering heeft plaatsgevonden. Door jullie onderlinge samenwerking kunnen jullie een totaalconcept bieden wat ten goede komt aan de inwoner.

Mijn inwoner heeft al zeer vaak met zorgverleners te maken gehad, maar steeds is er geen aansluiting gevonden. Sterker nog, vaak eindigde het in een rechtszaak, aangespannen door inwoner. Het is jullie als team gelukt om al een jaar middels duidelijke en haalbare begeleidings-, en behandeldoelen een vooruitgang te bewerkstelligen en hebben de inwoner in de kracht gezet en daarop voortgeborduurd. Hierdoor voelt inwoner zich gehoord en gesteunt. Daarnaast zijn jullie ook niet bang om inwoner aan te spreken op negatief gedrag en weten dit goed communicatief op het niveau van de inwoner om te buigen.

 

En het allerbelangrijkste, zeker bij deze inwoner is: jullie geven niet op. Daar waar anderen afhaken, blijven jullie komen. Dat is een kracht die ik enorm waardeer bij een zorgaanbieder.

Jullie organisatie is zeer flexibel, wat resulteert in een snelle inzet zonder lange wachttijden. Daarbij zijn jullie erg goed bereikbaar voor overleg. Wij hebben te maken met een doelgroep met complexe problematiek, waarbij ik het als zeer waardevol ervaar dat we daar samen in optrekken. Van de cliënten die wij samen in behandeling/begeleiding hebben weet ik dat zij het erg vervelend zouden vinden als jullie inzet zou stoppen.

Ik (wij) ben van mening dat jullie uitgebreide aanbod en jullie betrokkenheid bij onze doelgroep niet snel kan worden overgenomen door een andere organisatie. Denk daarbij aan de complexiteit van de problematiek van onze cliënten, wachttijden en het feit dat zij een vertrouwensband met jullie hebben opgebouwd.

Ik (wij) hoop dat wij in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van jullie waardevolle aanbod en inzet.

Mark Jager Coaching biedt zeer aandachtige zorg voor de zwaardere categorie cliënten (met name voor de GDT-casuïstiek dus heel belangrijk).

In de casussen waarbij menig organisatie niet precies weet wat ze met de cliënt aan moeten, heeft Mark Jager heel veel aandacht, op een flexibele manier, en zal zonder oordeel met elke cliënt een weg vinden.

Cliënten haken aan en blijven aanhaken. Er is ook extra aandacht voor zedendelinquenten, waarin Mark Jager heeft aangetoond dat hij hen aan boord kan laten blijven.

Met zijn psychiatrie-achtergrond heeft Mark oog voor de problematiek die erachter zit en hoe daarmee om te gaan.

Mark zoekt erg goed en vaak de samenwerking, houdt graag korte lijntjes en ziet ook wanneer dit niet meer nodig is. Wat ik ook belangrijk vind, is dat Mark het eerlijk aangeeft, als hij geen rol (meer) ziet voor zichzelf en dat hij oog heeft voor veiligheidsrisico’s.

Hij kan erg snel handelen en zaken regelen, wat zowel voor de cliënt als voor mij vanuit mijn rol als proceseigenaar erg veel vertrouwen schept.

De cliënten die ergens anders afhaken, haken wel aan bij Mark en zijn benadering.

Dit is voor de zorgwekkende, zorgmijdende cliënten waarbij vaak ook een veiligheidsrisisco is, van enorme waarde.

Hierbij laat ik je weten, dat ik onderschrijf dat jij rond een aantal van onze complexe casussen, van zeer grote waarde bent geweest. Ik kan wel stellen dat FACT zonder jou kundige, betrokken en vasthoudende woonondersteuning, een aantal cliënten blijvend hadden moeten laten opnemen. Nu is het gelukt om ze ambulant te houden. Ik heb jou succesvol zien instappen in  trajecten, waar andere woonbegeleidings-instellingen of WIJ-Eindhoven hadden afgehaakt.

Ik vrees dat zonder jou inzet een aantal van onze cliënten hun woning weer gaan verliezen, crisogeen worden, overlast gaan bezorgen en weer terugvallen in het dak- en thuislozen circuit.

Wij kennen elkaar vanuit een casus.

Het betrof de huisvesting van iemand met een zedenverleden waarbij wij als gemeente hebben ingestemd met huisvesting, mits daar een goed zorgcontract aan het huurcontract werd verbonden.

Op advies van ons Generalisten- en Specialistenteam is voor jouw bureau gekozen. En daar hebben wij geen spijt van.

Dankzij jou ervaring kon je ons exact vertellen welke gevaren en kansen er op de loer lagen. Daarop hebben wij geacteerd door het huurcontract direct afhankelijk te laten zijn van het zorgcontract.

Door jouw inzet in deze casus bleek al snel dat de geschetste gevaren daadwerkelijk op de loer lagen. Jij wist exact te benoemen welke voorbereiden stappen betrokkene (weer) aan het nemen was. Daardoor konden wij direct ingrijpen en bijsturen. Door jouw juiste inschatting hebben wij stappen ondernomen waardoor het huurcontract (en het zorgcontract) per direct zijn beëindigd. Wetende dat daarmee ook jouw opdracht kwam te vervallen.

Maar de veiligheid voor anderen woog bij jou oprecht zwaarder dan je eigen belang in de casus en daardoor ben je voor mij een zeer betrouwbare partner gebleken. Ik blijf daarom ook in de toekomst aan je denken in casuïstiek waarin we mensen met jouw achtergrond kunnen gebruiken.

Lunchen na een wandeling

Contact